ortodoxradio
Acum se ascultă:  Stavropoleos - Vecernia Invierii si innoirea bisericii Invierii - 11. Ectenie   

Biserici și mănăstiri


Tradiția conform căreia după fiecare bătălie domnul ar fi înălțat câte o biserică nu este reală, dar este cert că unele lăcașuri au fost înălțate întru pomenirea celor căzuți în lupte și ca mulțumire pentru anumite biruințe.
Pisaniile păstrate din timpul Sfântului Ștefan cel Mare îl atestă drept ctitor al următoarelor biserici (anul din paranteze este cel al terminării lucrărilor):
Putna (1469), Milișăuți-Bădeuți (1487), Pătrăuți (1487), Sfântul Ilie (1488), Voroneț (1488), Vaslui (1490), Iași (1492), Hârlău (1492), Borzești (1494), Huși (1495), Dorohoi (1495), Popăuți (1496), Valea Albă (1496), Tazlău (1497), Neamț (1497), Piatra (1498), Volovăț (1502), Dobrovăț (1504), Reuseni (1504).
La acestea se adaugă bisericile de la Râmnic (1704) și Scânteia (1846), cu pisanii târzii, fără indicarea datei construcției inițiale.
Fără îndoială că numărul ctitoriilor domnești este mai mare (cel puțin alte șapte biserici îi sunt atribuite), dar există documente clare doar despre cele amintite.


Mănăstirea Putna, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”
10 iulie 1466 – 3 septembrie 1469

„Binecredinciosul domn a toată țara Moldovei, Io Ștefan voievod, fiul lui Bogdan voievod, a zidit și a făcut mănăstirea aceasta întru numele Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, în timpul arhimandritului Ioasaf, în anul 6989 (1481).”
Biserica „Sfântul Procopie”, Milișăuți
8 iunie – 13 noiembrie 1487

„În anul 6989 (1481), luna iulie, 8, în ziua Sfântului Mare Mucenic Procopie, Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei fiul lui Bogdan voievod, și cu prea iubitul săi fiu Alexandru, a făcut război la Râmnic cu Basarab voievod cel Tânăr, domn al Țării Românești, poreclit Țapaluș. Și a ajutat Dumnezeu pe Ștefan voievod și a biruit pe Basarab voievod; și a fost pieire (cădere) foarte mare printre Basarabi. De aceea Ștefan voievod a binevoit, cu a sa bunăvoință și cu gând bun, a zidi casa acesta întru numele Sfântului Mare Mucenic Procopie, în anul 6995 (1487); și s-a început în luna iunie, 8; și s-a sfârșit în același an, în luna noiembrie, 13.”
Biserica „Sfântul Nicolae”, Chilia
1482

Biserica „Sfânta Cruce”, Pătrăuți
13 iunie 1487

„Io Ștefan voievod, domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan, a început să zidească casa aceasta întru numele cinstitei Cruci în anul 6995 (1487), luna iunie 13.”
Biserica „Sfântul Ilie”, Suceava
1 mai – 15 octombrie 1488

„Ioan Ștefan voievod, fiul lui Bogdan voievod, domn al țării Moldovei, au fost tencuiți și zugrăviți această casă întru numele Sfântului Prooroc Ilie; s-a început în anul 6996 (1488), luna mai, 1, s-a sfârșit în același an, octombrie 15.”

Biserica „Sfântul Gheorghe”, Mănăstirea Voroneț
26 mai – 14 septembrie 1488

„Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, Fiul lui Bogdan voievod, a început să zidească această casă în mănăstirea de la Voroneț, întru numele Sfântului și Slăvitului și Marelui Mucenic, purtător de biruință, Gheorghe, în anul 6996 (1488), luna 26, în lunea după coborârea Sfântului Duh; și s-a sfârșit în același an, luna septembrie 14.”
Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, Vaslui
27 aprilie – 20 septembrie 1490

„Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voivod, a zidit această casă întru numele Tăierii cinstitului cap al Sfântului Prooroc, Înaintemergătorului Ioan Botezătorul; și s-a început în anul 6998 (1490), luna aprilie, 27 și s-a sfârșit în același an septembrie 20.”
Biserica „Sfântul Nicolae”, Iași
iunie 1491 – 10 august 1492

„În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Ioan Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a voit a zidi această casă întru amintirea, pomenirea și întru ruga Sfântului ierarh și făcător de minuni Nicolae, pentru pomenirea celor adormiți unde „sunt” și părinții și fratele nostru, și pentru sănătatea domniei noastre și copiilor noștri, pe care am început a o zidi în anul 6999 (1491), luna iunie și s-au sfârșit în al 7000-lea an (1492), luna august, 10.”
Biserica „Sfântul Gheorghe”, Hârlău
30 mai – 28 octombrie 1492

„Binecredinciosul și de Hristos iubitorul, Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această casă întru numele Sfântului și Slăvitului Mare Mucenic și purtător de biruință Gheorghe, care s-a și început a se zidi în anul 7000 (1492), luna mai 30, și s-a sfârșit în același an, luna octombrie 28, iar al domniei sale, în anul 30 și șaselea curgător.”

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Borzești
9 iulie 1493 – 12 octombrie 1494

„Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei, și cu preaiubitul său fiu Alexandru, au zidit această casă, care este la Borzești pe Trotuș, a Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, întru rugă sieși și întru amintirea (pomenirea) răposaților înaintașilor și părinților lor, și care s-a început a se zidi în anul 7001(1493), luna iulie 9 și s-a sfârșit în anul 7002 (1494), iar al domniei lui anul al 30 și optulea curgător, luna octombrie 12.”
Biserica episcopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Huși
... – 30 noiembrie 1495

„Binecredinciosul și de Hristos iubitorul, Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a început a zidi această casă întru numele sfinților, slăviților și de toată lauda Apostoli fruntași, Petru și Pavel, care este în Huși pe Drăslivțe; și s-a sfârșit în anul 7003 (1495), iar al domniei sale anul 38 curgător, luna noiembrie 30.”
Biserica „Sfântul Nicolae”, Dorohoi
... – 18 octombrie 1495

„Binecredinciosul și de Hristos iubitorul, Ioan Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această casă întru numele celui între Sfinți părintele nostru, Arhierarhul și făcătorul de minuni Nicolae; și s-a sfârșit în anul 7003 (1495), luna octombrie 18, iar al domniei lui anul al 30 și nouălea curgător.”
Biserica „Sfântul Nicolae”, Mănăstirea Popăuți - Botoșani
... – 30 septembrie 1496

„Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această casă întru numele celui între sfinți Părintelui nostru Arhierarhul și făcătorul de minuni Nicolae, în anul 7004 (1496), iar al domniei sale anul al patruzecilea curgător, luna septembrie, 30.”
Biserica „Sfântul Arhanghel Mihail”, Războieni
... – 18 noiembrie 1496

„În zilele binecredinciosului și de Hristos iubitorului domn, Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, în anul 6984 (1476), iar al domniei sale anul 20 curgător, s-a ridicat puternicul Mahmet, împăratul turcesc, cu toate puterile sale răsăritene; și încă și Basarab voievod, poreclit Laiotă, a venit cu el, cu toată țara sa băsărbească. Și au venit să prade și să ia țara Moldovei; și au ajuns până aici, la locul numit Pârâul Alb. Și noi, Ștefan voievod, și cu fiul nostru, Alexandru, am ieșit înaintea lor aci și am făcut mare război cu ei, în luna iulie 26; și cu voia lui Dumnezeu, au fost înfrânți creștinii de păgâni. Și au căzut acolo mulțime mare de ostași ai Moldovei. Atunci și tătarii au lovit țara Moldovei din partea aceea. De aceea, a binevoit Io Ștefan voievod cu buna sa voință a zidi această casă în numele arhistrategului Mihail și întru rugă sieși și doamnei sale Maria și fiilor săi Alexandru și Bogdan și pentru amintirea și întru pomenirea tuturor drept credincioșilor creștini care s-au prăpădit aici. În anul 7004 (1496), iar al domniei sale anul 40 curgător, în luna noiembrie 18.”
Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, Tazlău
4 iulie 1496 – 8 noiembrie 1497

„Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această casă în numele Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și curatei ei nașteri, să fie întru rugă sieși și doamnei sale Maria și fiilor săi Alexandru și Bogdan, care s-au început a se zidi în anul 7004 (1496) luna iulie, 4 și s-au sfârșit în anul 7005 (1497); iar al domniei sale anul 41 curgător, luna noiembrie, 8.”
Biserica „Înălțarea Domnului”, Mănăstirea Neamț
... – 14 noiembrie 1497

„Doamne Hristoase, primește casa aceasta, pe care am zidit-o cu ajutorul tău, întru slava și cinstea sfintei și slăvitei Tale Înălțări de la pământ la cer; și Tu stăpâne, acoperă-ne cu mila Ta de acum și până în veac. Ioan Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a binevoit a începe și a zidi casa aceasta întru rugă sieși și doamnei sale Maria și fiului lor Bogdan și celorlalți copii ai lor; și a sfârșit-o în anul 7005 (1497); iar al domniei sale anul al 40 și unulea curgător, luna noiembrie 14.”
Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, Piatra Neamț
15 iulie 1497 – 11 noiembrie 1498

„Binecredinciosul și de Hristos iubitorul, Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a început a zidi și a sfârșit casa aceasta în numele Nașterii cinstitului și Slăvitului Prooroc Înaintemergător Ioan Botezătorul, întru rugă sieși și doamnei sale Maria și prea iubitului lor fiu Bogdan; care s-a și început a se zidi în anul 7005 (1497), iulie 15 și s-a sfârșit în anul 7006 (1498), iar al domniei sale anul al 40 și doilea curgător, luna noiembrie, 11 zile.”
Turnul clopotniță cu paraclisul „Sfântul Ioan cel Nou”,
Mănăstirea Bistrița

... – 13 septembrie 1498

„Binecredinciosul și de Hristos iubitorul Ioan Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această clopotniță, și biserică în ea a făcut, întru numele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Cetatea Albă, întru rugă sieși și doamnei sale Maria și copiilor lor, în anul 7006 (1498); în același an s-a sfârșit, luna septembrie, 13 zile.”
Turnul clopotniță al bisericii „Sfântul Ioan”, Piatra Neamț
... – 28 octombrie 1499

„Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod a zidit această clopotniță împreună cu doamna sa Maria, fiica lui Radu voievod și cu prea iubit fiului lor Bogdan voievod, în anul 7007 (1499), iar al domniei sale al patruzeci și treilea curgător, octombrie, 28.”
Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci”, Volovăț
2 aprilie 1500 – 29 august 1502

„Binecredinciosul și de Hristos iubitorul Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, și cu doamna sa Maria, fiica lui Radu voievod, și cu prea iubitul lor fiu, Bogdan voievod, am zidit casa aceasta întru numele Înălțării cinstitei și de viață dătătoarei cruci, și s-a început în anul 7008 (1500) și s-a sfârșit în anul 7010 (1502); iar al domniei sale anul 40 și 6 curgător, luna septembrie 14.”
Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, Mănăstirea Dobrovăț
27 aprilie 1503 – 1504

„Binecredinciosul și de Hristos iubitorul Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această casă întru numele Coborârea Sfântului Duh, care s-a și început a se zidi în anul 7011 (1503), luna aprilie, ziua 27; și s-a sfârșit în anul 7012 (1504), iar al domniei sale anul al patruzeci și optulea curgător, luna...”
Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, Reuseni
8 septembrie 1503 – 18 septembrie 1504

„În anul 7011 (1503), septembrie 8, Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, a binevoit și a început să zidească casa aceasta întru numele Tăierii cinstitului cap al Cinstitului și Slăvitului Prooroc Înaintemergător, Ioan Botezătorul, pe acest loc unde a fost tăiat capul tatălui său Bogdan voievod. Și pe Ștefan voievod l-a ajuns moartea, veșnica lui pomenire; iar fiul lui, Bogdan voievod, a înălțat cele începute de tatăl său și a sfârșit casa aceasta în anul 7012 (1504), luna septembrie 18.”
Biserica „Sfânta Parascheva”, Râmnicu Sărat

„Această sfântă și dumnezeiască biserică a căreia este hramul Sfânta Paraschiva fost-au făcută de Ștefan Vodă cel Bun din Moldova. Și trecând mulți ani, s-au stricat. În zilele lui Io Constantin Basarab Brâncoveanu Voievod s-au îndemnat vecinătatea și au ajutat cine cu ce s-au îndurat și o au refăcut de la ferestre în sus. Și s-au făcut și slon căci n-au fost, fiind ispravnic Dumitrașco căpitan Bagdat vel agă. Și el cu a sa cheltuială s-au îndemnat de a au învelit și au făcut și stâlpii ușilor și o au și pardosit, pentru a tuturor vecinică pomenire septembrie, leat 7312 (1704).”

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Scânteia

„Acest sfânt locaș cu hramul sfinților mai mari voievozi Mihail și Gavriil, din temelie ridicat întâiul de fericitului întru pomenire de Ștefan voievod cel Mare și apoi de Duca voievod înfrumusețat, iar acum, în zilele de prea înălțatului domn Mihail Grigore Sturza voievod, din nou întocmit; și s-au împodobit din porunca Prea Fericitului Patriarh al Ierusalimului Chirie Chirio Chirii, fiind stăruitor și îngrijitor prea cuvioșia sa arhimandritul Paisie, Exarhu logofăt și cavaler, Alexandru Ghica, efor și comisul Panaite Papazoglu, epitrop asupra averilor sfântului mormânt în Moldova; la anul 1846, noiembrie 13.”