ortodoxradio
Acum se ascultă:  Arhim. Ioanichie Bălan - Despre puterea rugăciunii - 08. Rugăciunea din inimă, pilda părintelui Paisie bucătarul   


Locuitorul […] îţi va spune toate isprăvile sale; şi, ce este mai mult, va atribui lui tot ce-i pare curios, mare, vitejesc şi chiar neînţeles în pământul nostru. Orice cetate, orice zid, orice val, orice şanţ, întreabă-l cine le-au făcut; el îţi va răspunde: Ştefan cel Mare.