ortodoxradio
Acum se ascultă:  IPS Pimen - Predică la Duminica Sf. Ioan Scărarul   


Apărător neînfricat al credinței și patriei străbune, mare ctitor de locașuri sfinte, Ștefane Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi și din necazuri.